Saiwai Shimoina Wadaiko Festival

2017 Super Show Performing Artists


BONTEN (Kanagawa-ken, Kawasaki City) with Chieko Kojima (Kodo)


Wadaiko TOKARA  Iida City, Nagano